Tvojich 50 štvorcov - výsledný návrh

V prvom rade sa treba poďakovať za snahu tvorcom, ktorí zaslali svoje riešenia. Návrhov však prišlo málo a rôznej kvality, čo nás trochu mrzí ale aj napriek tomu vznikla búrlivá diskusia. Preto sa vedenie fakulty spolu zo zástupcami študentov a oz archzone rozhodlo odmeniť riešenie, ktoré sa najviac priblížilo zadaniu. Práca Ondreja Gavaldu (absolventovi STU) najviac zo zaslaných prác vystihuje identitu Stavebnej fakulty STU Bratislava (SvF STU BA). Návrh ilustruje čím vnútro budovy žije, cez znázornené technické písmo a výkresy zložené do 3D priestoru ako objektov.

Ondrejovi srdečne gratulujeme!

Ostatné návrhy môžu zaujať, ale nie už tak v mene fakulty.
Vedenie SvF STU BA rozhodlo zatiaľ nerealizovať riešenie časti fasády a priestoru pred ním.
Veríme však, že keď vznikne nová výzva zo strany SvF tak sa zapojíte viacerí, pretože je to vynikajúca možnosť ukázať - odprezentovať svoje schopnosti a danosti.

Bližšie o súťaži tu.

Výherný návrh: