smart_1
REVIT KURZ pre študentov Stavebnej fakulty STU
3.10.2013 -19.12.2013
Kurz Autodesk Revit Architecture pre študentov fakulty počas celého zimného semestra 2013/2014.
Viac info nájdete tu
smart_2
Ukončenie školského roka .Bodka za semestrom
20.5.2013
Ukončenie školského roka na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.
Viac info nájdete tu
smart_3
Prezentácia študentských prác Refresh 2012
15.10.2012 - 30.11.2012
Prezentačná platforma Ateliérovej tvorby študentov architektonických škôl.
Viac info nájdete tu
smart_4
Výlet za architektúrou Archtrip 2012
2.8.2012
Poznávacia cesta za architektúrou.
Viac info nájdete tu
smart_5
Výstava Build it smART
26.6. - 6.7.2011
Výstava prác zo študenstkého medzinárodného workshopu Build it smART v Poľskom inštitúte v Bratislave.
Viac info nájdete tu
smart_6
Študentský kurz Build it smART
26.6. - 6.7.2011
Séria prednášok skvelých architektov a medzinárodný študentský architektonický workshop k riešeniu budúceho využitia Hurbanovych kasární v Bratislave.
Viac info nájdete tu