.Bodka za semestrom na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

V pondelok 20. mája sa vo veľkom átriu Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave konala prvá „Bodka za semestrom“. Neformálne stretnutie študentov iniciovali a zorganizovali jej súčasní a bývalí študenti SvF a členovia oz archzone Miroslav Pavle, Martina Tibenská a Katarína Országhová, ktorým pomohli ďalší priatelia. Študenti tak dostali príležitosť zažiť priestor svojej fakulty inak, ako doteraz. Napríklad po celý deň mohli sledovať prácu streetartistu Petra Panka, ktorý graficky pretvoril „ošumelú“ stenu „stavárskym“ motívom tzv. „Brickman-om“ - fantázia. Jednoducho v átriu to žilo! Chillout muzička, guľášik a pivko nesmeli chýbať. Nebola to len povinná cigaretka pred zháňaním zápočtov, ale bolo to tak trochu zámerne vyvolané uvoľnenie pred skúškovým a štátnicovým obdobím.

V podvečer tohto pozoruhodného dňa ste mohli vidieť prezentáciu Kataríny Országhovej a Martina Hrušovského, ktorí absolvovali stáž v USA cez Slovak – American Foundation. Obidvaja ponúkli študentom zaujímavé skúsenosti, zážitky ako i rady. Zvedavých i trefných otázok nebolo konca kraja. Potom nasledovala nemenej zaujímavá prezentácia absolventov Katedry architektúry SvF Juraja Kŕča a Zoliho Horvátha o novej vízii Auly akademika Bellu a jej priľahlých priestorov.

Obe spomínané prezentácie sa v konečnom dôsledku stali zdravou provokáciou pre následnú diskusiu medzi študentmi a dekanom SvF - „Dekan na koberci“. Pozvanie do neformálnej a sviežej debaty prijali dekan fakulty prof. Alojz Kopáčik a prodekan doc. Peter Makýš. Vízia školy, potreba nových študovní, zmeny v študijnom poriadku, termíny a počet skúšok, veľký počet študentov, kvalita či nekvalita študijného procesu a personálneho obsadenia, a mnohé iné témy zaujali všetkých prítomných. V chladnom večernom počasí viedli diskusiu priamo sami študenti spolu s moderátorkou Martinou Tibenskou. Vedeniu SvF bolo miestami v tej zime zaiste aj horúco. Ale ako povedal dekan:“...takéto otázky a názory si treba vypočuť, sú potrebné pre ďalší chod i vývoj fakulty!“ Aj preto, že na tomto podujatí sa diskutovalo o potrebách študentov netradične – bez kravaty a zároveň slušne - dekan vyslovil úprimné poďakovanie organizátorom!

A náš pocit? Akcia bola úspešná a páčila sa, čo nás veľmi teší. Úprimne ďakujeme vedeniu Stavebnej fakulty STU v Bratislave, že nám dôverovalo pri realizácií tohto podujatia. Osobitné poďakovanie patrí prodekanovi doc. Petrovi Makýšovi za nápad realizácie streetartu v átriu.

Veľká vďaka patrí hlavne študentom, priateľom, pomocníkom..., ktorí prišli, zabavili sa spolu s nami a zažili našu akademickú pôdu trochu inak. Ďakujeme.

Grafika plagátu a streetart: Peter Pank
Text: Ing. arch. Miroslav Pavle/Mgr. Valéria Kocianová


Linky:

  • facebook.com


  • Média alebo písali o nás:

  • tlacovespravy.sme.sk

  • svf.stuba.sk


  • Fotogaléria z výstavy:

    Fotografie: Petra Wirthová